Inschrijven op aanbestedingen

Een deel van de aanbestedingen die tegenwoordig door de overheid worden uitgezet, zijn aanbestedingen op basis van Best Value Procurement (BVP). Om serieus kans te maken op het succesvol binnenhalen van opdrachten die op deze manier zijn aanbesteed kunt u eenvoudigweg niet zonder kennis en achtergronden van Best Value Procurement.

BVP, wat u overigens ook tegen kunt komen onder de noemer “Prestatie Verkoop”, vergt een andere manier van werken en denken in vergelijking met de traditionele manier van aanbesteden. Ook het inschrijven op aanbestedingen, op basis van BVP uitgezet, werkt anders dan dat u gewend bent te doen. U niet verdiepen in Prestatie Verkoop staat dan ook gelijk aan het mislopen van interessante en lucratieve opdrachten.

Best Value in een notendop

Bij de traditionele werkwijze met betrekking tot het inschrijven op aanbestedingen is prijs een factor die zwaar weegt. De offertes die ingeleverd worden zijn vooral cijfermatig en de opdrachtgever heeft gedurende de gehele opdracht de regie in handen. Ook controleert de opdrachtgever regelmatig de voortgang en kwaliteit van het werk, wat zowel vertragend als kostenverhogend werkt. De hoogste tijd voor verandering en de hoogste tijd voor meer efficiency. En hier komt Prestatie Verkoop om de hoek kijken.

Volgens grondlegger van BVP, de Amerikaanse hoogleraar, Dean Kashiwagi, moet de opdrachtgever zich geheel kunnen verlaten op de opdrachtnemer als de aanbesteding is gegund. De opdrachtnemer zorgt voor transparantie gedurende de uitvoering van de opdracht door de inzet expertise en monitoren van metrics. Waardoor de opdrachtnemer zich niet (of nauwelijks) hoeft bezighouden met tussentijdse controles en dergelijke. De regie ligt dus bij u, als opdrachtnemer.

Maak de ommekeer

Na het lezen van bovenstaande begrijpt u dat BVP ook van invloed is op het inschrijven op aanbestedingen. Er is hier geen ruimte meer voor het traditionele boekwerk genaamd offerte. Uiteraard wordt er over nog over prijs gesproken, maar veel belangrijker is dat u uw kennis, expertise en know how aantoont. Wat kunt u betekenen voor de opdrachtgever? De opdrachtgever verneemt dit alles graag van u, maar dan wel volgens het strakke proces dat voor inschrijven op aanbestedingen op basis van BVP geldt. In de praktijk komt dit neer op het inleveren van een offerte van slechts een paar A-viertjes.

Best Value heeft de toekomst en geeft u de mogelijkheden om zich te onderscheiden van uw concurrenten. Als bedrijf of organisatie is het van belang om tijdig de ommekeer te maken. BVP vergt een andere manier van denken en werken. Hoe eerder u de kennis heeft van BVP en de hierbij horende processen, hoe beter u in staat bent om zichzelf te onderscheiden in de uw markt. Waarbij u vanzelfsprekend ook meer kans maakt op het succesvol binnenhalen van aanbestedingen die op deze of juist ook traditionele manier in de markt gezet zijn.

Onze Best Value Salestraining is voor u het ideale middel om u voor te bereiden op deze toekomst. Wij nemen u graag mee in de wereld die Prestatie Verkoop heet. Naast kennis en achtergronden vertellen wij u in deze training ook meer over de processen die bij BVP komen kijken. Dit alles doen we op een interactieve manier, waarbij de dagelijkse praktijk als voorbeeld dient. U krijgt de tools en handvatten die u nodig heeft om Best Value succesvol te implementeren in uw organisatie en op deze manier creëert u het zo belangrijke draagvlak binnen uw onderneming.

Is uw interesse gewekt en wilt u inderdaad serieus kans maken op het binnenhalen van opdrachten? Neem dan contact met ons op. Wij laten u graag zien welke mogelijkheden wij u te bieden hebben.