Dean Kashiwagi – Best Value

Wie is Dean Kashiwagi? – Sinds een aantal jaren is Best Value Procurement bezig aan een flinke opmars binnen Nederland. Best Value Procurement, kortweg BVP genoemd, benadert het inkoopproces vanuit een heel andere invalshoek. De traditionele manier van inkopen (aanbesteden) waarbij de prijs vooral bepalend is, is een gedachte die achterhaald lijkt te zijn. BVP gaat namelijk niet uit van de prijs als zwaarst wegende factor, maar gaat juist uit van de expertise van de opdrachtnemer.

Dean Kashiwagi – Oprichter van de Best Value methodiek

Prestatie Verkoop, de Nederlandse aanduiding voor dit fenomeen, is uit Amerika over komen waaien naar ons land. Elke nieuwe handelswijze of proces is natuurlijk door iemand bedacht. De bedenker van het gedachtegoed van Best Value Procurement is de Amerikaanse prof. Dr. Dean Kashiwagi. Dean Kashiwagi is hoogleraar Inkoop aan de Arizona State University in Phoenix. Hij heeft een heel duidelijke boodschap als het gaat om inkoopprocessen. Deze boodschap komt, kort samengevat, neer op een flinke vereenvoudiging van het inkoopproces. Het is niet de opdrachtgever die over expertise hoort te beschikken, maar de opdrachtnemer. In feite stelt hij dat inkopers de wereld voortdurend op hun kop zetten door het voorschrijven van allerlei minimum eisen.

Dean Kashiwagi is hierbij van mening dat de opdrachtgever op basis van “dominante informatie” ook wel metrics genoemd de kunde en kennis van de opdrachtnemer moet identificeren. Uiteraard is het aan de opdrachtnemer om aan te tonen dat hij ook daadwerkelijk de meest geschikte partij is om de opdracht aan te gunnen. Waar bij de traditionele manier van inkopen offertes ter grootte van complete boekwerken worden aangeleverd, is het bij Best Value Procurement juist de bedoeling dat de offerte zich beperkt tot enkele A-viertjes.

Dean Kashiwagi – Information Measurement Theory

Bij bovenstaande speelt de door Dean Kashiwagi “Information Measurement Theory” een belangrijke rol. Deze theorie is gebaseerd op een aantal fundamentele zaken, waarbij het minimaliseren van management, sturing & controle sterke grondslagen van het Best Value denken zijn. Wat vertrouwen betreft stelt Kashiwagi de zaken klip en klaar. Natuurlijk dient er bij samenwerking een basis van vertrouwen en partnerschap relatie te zijn. Maar dat vertrouwen moet wel gebaseerd zijn op feiten en verifieerbare prestatie informatie. Dit zorgt voor transparantie en maakt daarmee vertrouwen eigenlijk ondergeschikt. De nadruk ligt op voorbereiding vooraf in plaats van controle door de opdrachtgever achteraf. De juiste Informatie is onontbeerlijk bij BVP. De theorie van Dean Kashiwagi gaat echter uit van specifieke informatie, ook wel aangeduid als dominante informatie of verifieerbare prestatie informatie, metrics. Het is dus niet de bedoeling te verzanden in oppervlakkige algemene info en termen, maar juist doelgerichte informatie te verstrekken die de prestatie van de opdrachtnemer aantoonbaar maakt.

Afsluitend kunnen we concluderen dat Best Value Procurement een uiterst succesvolle manier van aanbesteden en het selecteren van de expert is. De cijfers wijzen dit ook uit. De kans is groot dat ook uw organisatie in de nabije toekomst met BVP te maken krijgt. Maar daar hoeft u natuurlijk niet op te wachten. U weet tenslotte dat ook bij niet Best Value aanbestedingen en tenders van groot belang is om bij klanten uw expertise aantoonbaar maken. Daarmee maakt u namelijk het verschil. U voorkomt tevens dat er alleen op prijs wordt beoordeeld.

Best Value ondersteuning nodig?

Zorg er dan ook voor dat u en uw organisatie hier klaar voor zijn. Zorg dat u de manier van denken en handelen met betrekking tot BVP kent en kunt toepassen in de praktijk en laat Dean Kashiwagi hierbij een bron van inspiratie en motivatie zijn.

Hebt u na het lezen van dit artikel vragen of bent u bijvoorbeeld geïnteresseerd in een vrijblijvend kennismakingsgesprek of Best Value training? Neem dan gerust contact met ons op.