Best Value Checklists

Met het kennislab bieden wij u de mogelijkheid om door middel van onderstaande checklists meer kennis te vergaren over de Best Value Aanpak.

Wilt u weten hoe wij u kunnen helpen? Neem contact met ons op om een samenwerking te bespreken via info@bestvalueverkoop.nl of bel ons op 020-46 55 777

Afbeelding: Best Value procurement proces

Afbeelding: Best Value procurement proces

Checklist: Fase 1 Best Value -Selectiefase

Na het invullen van uw naam en emailadres ontvangt u de checklist  ten behoeve van opleveren kwaliteitsdocumenten.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Checklist: Fase 1 Best Value- Hoe herken je een expert

Na het invullen uw naam en emailadres ontvangt u de checklist waarmee u inzicht krijgt wat kenmerkende kwaliteiten zijn van een expert.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Checklist: Fase 1 Best Value-Voorbeeld interviewvragen

Na het invullen van uw naam en emailadres ontvangt u een checklist waarmee u inzicht krijgt welke vragen u kunt voorbereiden voor het interview.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Checklist: Fase 2 Best Value- Concretiseringsfase

Na het invullen van uw naam en emailadres ontvangt u een checklist waarmee u inzicht krijgt welke stappen doorlopen moeten worden in de concretiseringsfase.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Template: Fase 3 Best Value- Wekelijkse Risico Rapportage (WRR)

Na het invullen uw naam en emailadres ontvangt u Template van de Wekelijkse Risico Rapporage. In de uitvoering verstrekt de opdrachtnemer ook dominante informatie. Dat doet hij in zijn Wekelijkse Risico Rapportage (WRR). Daarin meldt hij welke ongewenste gebeurtenissen zich de afgelopen week voordeden, wat daarvan de gevolgen waren en hoe hij daarmee om is gegaan. Met de WRR in de hand is direct duidelijk wat er moet gebeuren en wie daarvoor verantwoordelijk is. Verder bevat de WRR Key Performance Indicators (KPI’s), die de prestaties van opdrachtgever en opdrachtnemer zichtbaar maken en zo SMART weergeven in hoeverre de projectdoelstellingen zijn behaald.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.