De Best Value aanbesteding is here to stay!

Beste Value aanbesteding – Veranderingen gaan vandaag de dag niet alleen snel, ze zijn over het algemeen ook van blijvende aard. Het tegenhouden van veranderingen is vaak een utopie. Als organisatie kunt u in verreweg de meeste gevallen er beter voor kiezen om mee te gaan in alles wat er verandert. Het zal immers nooit meer zo worden als het vroeger was en vanaf het begin meegaan in nieuwe werk -en denkwijzen geeft uw organisatie een voorsprong op de concurrentie.

Bovenstaande is zeker van toepassing wanneer we inzoomen op het fenomeen aanbestedingen. Veel opdrachten worden vergeven (gegund) door middel van aanbestedingen. Dit is niet alleen een binnenlandse aangelegenheid maar meer en meer ook een Europese. Aanbesteden vinden overigens in zowel de publieke als in de private sector plaats. In de private sector wordt dit ook wel tenderen genoemd. Voorbeelden van aanbestedingen zijn grote infrastructurele opdrachten of bijvoorbeeld ICT-projecten. De traditionele manier van aanbesteden waarbij voornamelijk de prijs bepalend is, is een manier van werken die snel naar de achtergrond zal verdwijnen. De Best Value aanbesteding neemt deze plaats in een rap tempo in.

Wat maakt de Best Value aanbesteding zo bijzonder?

De Best Value aanbesteding ofwel BVP aanbesteding vinden we misschien nu nog bijzonder. De verwachting is dat we op korte termijn niet beter meer weten en opdrachten voor het grootste deel aanbesteed zullen worden op deze manier. Best Value gaat uit van de gedachte dat de expertise en kennis van degene die de opdracht toegewezen krijgt leidend moet zijn. Bij een Best Value aanbesteding wordt de prijs als het ware terugverwezen naar het tweede plan en zult u aan moeten tonen dat uw organisatie de juiste kennis, ervaring en expertise in huis heeft om de opdracht succesvol af te ronden. De opdrachtgever trekt zich, na toewijzen van de opdracht, voor het grootste deel terug en vertrouwt op de aangetoonde kennis en kunde van de opdrachtnemer. Het moge duidelijk zijn dat de Best Value aanbesteding voor de opdrachtgever kostenbesparend werkt.

Inschrijven op een Best Value aanbesteding

Best Value werkt in feite voor zowel opdrachtgever als opdrachtgever vereenvoudigend. Beide partijen weten waar ze aan toe zijn en wat er van ze verwacht wordt. Inschrijven op een Best Value aanbesteding is geen sinecure. Deze inschrijving moet voldoen aan een aantal strikte voorwaarden. Eén van deze voorwaarden is dat er geen hele boekwerken als offerte mogen worden ingediend. U dient in slechts enkele A-viertjes uw expertise en kennis aan te tonen. Uiteraard blijft u hierbij onder de in de Best Value genoemde plafondbedrag. In deze beoordelingsfase valt ook het interview, een zwaarwegend onderdeel in het proces dat niet onderschat mag worden. De hierop volgende fase is de fase waarin u uw plannen concreet maakt en wanneer u dit op de juiste wijze doet volgt mogelijk de laatste fase waarin u begint met de uitvoering van de opdracht.

Een Best Value aanbesteding succesvol binnenhalen

Een Best Value aanbesteding “haalt u nooit zomaar eventjes binnen”. U zal ervoor moeten zorgen dat het gedachtengoed van Best Value verankerd is in uw gehele organisatie. Wij willen u graag helpen om uw kansen op het succesvol binnenhalen van een Best Value aanbesteding te vergroten. Wij bieden u verschillende Best Value trainingen aan die verzorgd worden door gekwalificeerde mensen die hun wortels hebben in de praktijk. Verder treden wij op als coach en is het mogelijk om ons in te schakelen om u te begeleiden voor, tijdens en na het proces van aanbesteden.

Wacht niet af en neem het voortouw. Dit doet u door vandaag nog contact met ons op te nemen. Wij laten u graag zien wat wij voor u, uw organisatie en uw medewerkers kunnen betekenen.